Zoom Logo

צאלה שחם's Zoom Meeting - Shared screen with speaker view
שירי לוונטל
37:11
ערב טוב אפשר לקבל הסבר על המשימות שנשלחו במייל לגבי השתלמות זו . תודה רבה
אלי דורי
37:53
קישור להזמנה למפגש זום בנושא בינה מלאכותית : https://drive.google.com/file/d/1SB29fvtfrEA8rgBB3uxXfcQ-EohP1CA-/view
צאלה שחם
38:03
בסיום המפגש אסביר
שירי לוונטל
38:13
מעולה תודה רבה צאלה
רקפת גיאוגרפיה
01:04:28
האם אפשר לקבל את המצגת הנהדרת?
דוד כרמל
01:09:17
בנושא פינוי פסולת ומחזור - האם קיים מאגר נתונים של כמות (משקל) בחתך עיריות / מועצות ?
נדב שמגר
01:15:45
דוד - יש סקר של הלמ"ס לפסולת...https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx
אתי קרסקס
01:22:25
נושא מרתק, עליו הכנתי סימינריון בגאומורפןלוגיה בתואר הראשון לפרופ' אברהם זהבי..
אתי קרסקס
01:27:39
אגב כשבועיים תוכננה מחאה גדולה כנגד בניית שוברים מלאכותיים בחופי העיר, לשמחתנו העירייה התקפלה וביטלה את התוכנית לעת עתהלפני
Nehemia Segal
01:27:55
טבלאות גידוד
ADRIANA
01:27:58
איפה אני ארוץ :-(
נויה הגלעד סיבוני
01:39:26
אז מה הפתרו שלהחלט,ה?
נויה הגלעד סיבוני
01:39:50
של החברה להגנת הטבע ?
Tamar Amar
01:41:21
מזעזע
Merav Drori
01:44:00
איפה הציבור ?? איך לא שמענו על זה ?
Shmuel Yerushalmi
01:44:05
איום ונורא. תגיד משה, האם ישנה איזושהי דרך - הן מבחינת החוק והן מבחינה מעשית - לגרום לתיקון ההרס הזה ולהשיב את איזור הכורכר הזה לקדמותו? תודה! שמואל
admin
01:44:17
אני חושבת שכאשר יוצאים לאיזו שהיא פעולה ... לכאורה לשיקום ופיתוח ... אין פקחים מותאמים לוודא שהפעולות מתבצעות באחריות מבלי לפגוע ... הטרקטורים עולים ופשוט נוגסים בכל חלקה טובה ללא פיקוח. לדעתי אלו שטחים שחייבים פיקוח של אנשי ההגנה על הטבע כולל אכיפב מיידית
הדס בירנס כהן
01:46:16
אמרת שידעת בגיעבד, האם לא נדרש לפרסם דבר כזה כמו שמפרסמים בכל תכנון?
סמדר ישי
01:46:16
אז מה אתה מציע?
סמדר ישי
01:46:42
איך למנוע את קריסת המצוק?
Merav Drori
01:57:27
בנתניה בונים מערכת שוברי גלים
Nehemia Segal
02:27:36
רק לי הוא פתאום נעלם בדיבור?
הדס בירנס כהן
02:28:00
אני שומעת אותו
Nehemia Segal
02:29:46
תודה
מעיין בן דרור
02:31:52
מתי מסתיימת ההשתלמות בבקשה?
דורון לימור
02:32:11
1915
מעיין בן דרור
02:32:15
תודה
Noga Keinan
02:32:49
יש רישום של נוכחות?
צאלה שחם
02:33:13
בסוף המפגש יועבר קובץ לרישום נוכחות
Noga Keinan
02:34:48
אוקיי, תודה
צאלה שחם
02:39:40
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJRfxCJCLAVC6jxXgHqqoNGuqVkjX-UgsCwJV1_nXZ2EfnQ/viewform
צאלה שחם
02:39:48
נוכחות
סמדר ישי
02:45:02
אפשר בנתיים להעביר את הקובץ לרישום?
רון רמון
02:45:15
העבירו
צאלה שחם
02:46:30
רישום נוכחות https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvJRfxCJCLAVC6jxXgHqqoNGuqVkjX-UgsCwJV1_nXZ2EfnQ/viewform
sigalitkoren@gmail.com
02:49:41
תודה רבה היה מעניין תודה
אמיר סטרנס أمير ستارنس
02:49:41
ללט
Nehemia Segal
02:49:48
תודה רבה
Ghassan
02:50:21
תודה רבה
הודא מסאלחה
02:50:32
איםה הלינק
הודא מסאלחה
02:50:41
איפה
anat be
02:51:26
תודה