Zoom Logo

יום פתוח התיכון הניסויי - Shared screen with speaker view
Lya Toren
13:15
איך מאשרים?
michael(:
13:28
לוחצים על got it
Naama Avni
13:34
לא רואים מעבר בין השקופיות במצגת
nadir
13:37
got it
זהר ב-ד
13:42
זה גם מקליט אותנו?
Lya Toren
13:46
אוקי
michael(:
14:20
כן
זהר ב-ד
14:36
אוקיי
Shani Ofir Eyal
18:56
מה הכוונה בחירה של צוות ?
Regev Myers
19:32
בכיתה ט תלמידים בוחרים את החונך שילווה אותם למשך השנה
harel
21:48
הבחירה מתחילה מכיתה ז?
דנה חביב- יועצת ביה"ס
22:27
כן
Lya Toren
23:02
בוחרים עד איזה כיתה?
Keren Cohen
25:00
מה זה ירושלים?
יעל מחלב
25:20
אני חושבת פרוייקט ירושלים
Libby Granot
26:32
כנראה, כמו שיש עכשיו ביסודי
Regev Myers
27:11
זה נושא בחירה (מעוף) בנושא ירושלים, לא פרוייקט ירושלים
Libby Granot
27:26
אוקיי תודה
Lya Toren
27:29
יש מגמת תיאטרון
Regev Myers
27:36
כן יש
Naama Avni
27:40
מה המגמות העיקריות בתיכון
Regev Myers
27:55
נדבר על מגמות בהמשך
Keren Cohen
28:27
יש שיעורי בחירה או מגמות בחטיבה?
Naama Avni
28:46
התכוונתי למגמות בתיכון- כי ההמשך של החטיבה הוא בתיכון, וחשוב להבין מה יהיה ההיצע
אתי
28:47
אין מבחנים? שמעתי טוב? נפלא
Regev Myers
29:09
אנחנו נדבר על מגמות בהמשך בהרצאה
Lya Toren
29:11
הכיתות קטנות??
Regev Myers
29:22
ואכן אין מבחנים, כיף מאד :)
harel
29:35
כמה כיתות נפתחות השנה?
נועה בר-דוד
29:44
כמה כיתות בשכבה ?
נועה בר-דוד
29:52
וכמה ילדים בכל כיתה ?
Regev Myers
30:11
מספר הכיתות וגודלן משתנה בין שכבה לשכבה
Naama Avni
30:46
אין יותר רובוטיקה נכון?
רותם
30:46
כמה ילדים יש בכיתה וכמה כיתות יש בשכבה
Olga cohen
31:13
לכל שיעור יש כיתה אחרת או כל כיתה לומדת בכיתה אחת
Lya Toren
31:19
אבל רובם קטנות??
דנה חביב- יועצת ביה"ס
31:40
3 כיתות
דנה חביב- יועצת ביה"ס
31:51
בערך 28 תלמידים בכיתה
דנה חביב- יועצת ביה"ס
32:41
יש כיתות אם. ישנם שיעורים שמתקיימים בכיתות שונות
harel
33:14
יש כדורסל לבנות במקרה?
בן - מנהל חטיבת הביניים
33:21
בוודאי שיש רובוטיקה. זה אחד מקורסי המעוף (בחירה) שיש בחטיבה
Inbal
33:35
מה המגמות בתיכון?
Regev Myers
33:48
נדבר על מגמות בהמשך
Inbal
33:56
האם נכון שלא יהיו לימודים בימי שישי בשנה הבאה?
בן - מנהל חטיבת הביניים
34:17
כרגע אין שיעור של כדורסל בלבד. לא לבנים ולא לבנות
איילת
34:47
באיזו שעה מסתיים יום למודים?
בן - מנהל חטיבת הביניים
34:57
אנחנו בוחנים את נושא הלימדוים ביום שישי. כרגע יש, אבל עלתה בקשה של תלמידים והורים לבטל את ימי שישי. אנחנו בוחנים האם הדבר אפשרי והאם זה טוב יותר
TOLERENCE COALITION
36:11
אני שואל את כולם מישהו פו חוץ מימני מהניסוי ארגנטינה
N
36:24
אין מבחנים גם בתיכון?
דנה חביב- יועצת ביה"ס
37:21
יש מבחנים בתיכון. בשנה שניגשים לבגרות באותו מקצוע
בן - מנהל חטיבת הביניים
37:23
מטילדה ונטע-אני מאוד מאוד שמח שישבתן לשוחח. אין ספק שתקשורת ישירה היא עדות למצב בריאאני גם שמח שהצלחתן ליישב ביניכן דברים ואף לומר לי (שתיכן) שאין צורך בקיום שיחה בנוכחות שלי/צוות ייעוצי.איני תמים לחשוב שדברים נעלמו כלא היו. אבל אני כן מקווה ומאמין שתיבנה מערכת יחסים של שיח פתוח, שותפות, אמון ומאמץ הדדי.במידה ויהיו חריקות - אנא אל תהססו לדבר - זו עם זו תחילה ואיתי/דפנה במידה ותרצו לקיים את השיחה שכבר תוכננה. זה ממש ממש לגטימי לבקש לעשות בירור משותף של דברים ובוודאי שזה עדיף מאשר להגיע לפיצוצים.לסיום, אומר ששמעתי משתיכן צער רב על שזה הגיע לאן שהגיע ומשתיכן שמעתי הערכה לחברות שהיתה לכן בעבר.אני מאמין שמי שמסתובבות עם תחושות כאלו, יכולות גם לבנות מחדש.
בן - מנהל חטיבת הביניים
37:55
סליחה.המחשב השתגע
בן - מנהל חטיבת הביניים
38:52
יש מבחנים בתכיון. חשוב לנו להכין את התלמידים גם לאתגר הזה
N
39:27
מה השעה המקסימלית שהתלמידים מסיימים בתיכון?
בן - מנהל חטיבת הביניים
40:12
בחטיבה מסיימים, לכל המאוחר בשעה שתיים וחצי
N
40:24
ובתיכון?
katz law office
40:55
גילי הוא מנהל התיכון ובן מנהל החטיבה?
בן - מנהל חטיבת הביניים
40:58
בתיכון זה מאוד משתנה לפי מספר המגמות ואיזו מגמה. יש כאלה שמגיעים עד לשעה חמש, אבל זה די נדיר.
N
41:47
האם גם בתיכון, לתלמידים יש בחירה מה ללמוד?
דנה חביב- יועצת ביה"ס
41:56
גילי מנהל ביה"ס ובן מנהל חט"ב
Dania Melnick
41:59
מהו תהליך הקבלה מהניסויי ארגנטינה?
בן - מנהל חטיבת הביניים
42:27
נסביר לגבי מגמות בתיכון ולגבי נהלי קבלה (גם של ארגנטינה) בהמשך הערב
tamar shine rakavy
43:13
אם תוכלו להתיייחס גם לרישום וקבלה של ילדים מחוץ לעיר ירושלים. אנחנו מגיעים ממבשרת
דנה חביב- יועצת ביה"ס
43:33
תהיה לזה התייחסות בהמשך
מנחם יוספי
43:58
מצטרף לשאלה לגבי רישום של ילדים מחוץ לירושלים. אנחנו ממעלה אדומים
Regev Myers
44:28
יש הרבה תלמידים שגרים מחוץ לעיר
N
46:43
האם גם בתיכון, התלמידים יכולים לבחור איזה מקצועות ללמוד?
Regev Myers
47:13
כמובן שיש בחירה, כמו בכל בית ספר יש בניסויי מגמות
N
47:47
חוץ מהמגמות?
דנה חביב- יועצת ביה"ס
48:17
לא
ori
48:24
איך תומכים במי שמתקשה בלימודים הפורמליים, לקראת בגרות
דנה חביב- יועצת ביה"ס
49:01
פרטני או קבוצות מיקוד קטנות
ori
49:43
הוראה מתקנת?
דנה חביב- יועצת ביה"ס
50:21
הוראה מתקנת בחט"ב
Hadas norman
51:43
אפשר בבקשה לאשר אנשים שמחכים להיכנס לזום?
LAPTOP-LABS2
55:06
לומדים גם אומנות?
Hillel Ben Sasson
55:26
יש מבחנים?
Regev Myers
55:26
אפשר לבחור ללמוד אומנות
Inbal
55:52
כמה עולה שנת לימוד
LAPTOP-LABS2
55:55
החטיבה?
LAPTOP-LABS2
56:06
*בחטיבה
ה-iPad של Amitai
56:10
כיצד נרשמים
שירלי בלגזל
56:15
מישהו יכול לפתוח למטה? המנקים נעלו, ואנחנו ליד הכניסה
LAPTOP-LABS2
56:56
תכתבו למנהל לבד
ori
56:57
יש הרחבה במוסיקה?
Regev Myers
57:37
יש הרחבה על איזורית מצויינת בצוללת הצהובה
Naama Avni
57:41
מה עם הרחבות ריאליות?
ori
58:10
מה עושים בצוללת?
TOLERENCE COALITION
58:24
עכשיו זה על התיכון?
TOLERENCE COALITION
59:01
ויהיה עוד על החטיבה
TOLERENCE COALITION
59:08
?
Yael Tal
01:00:47
יש הרחבה במוזיקה
TOLERENCE COALITION
01:00:57
?
TOLERENCE COALITION
01:00:59
?
Naama Avni
01:01:00
לא
TOLERENCE COALITION
01:01:07
tv
TOLERENCE COALITION
01:01:19
אה
בן - מנהל חטיבת הביניים
01:01:22
הרחבות ריאליות: יש כאן מגמת ביולוגיה מעולה, ומבוקשת. ויש תלמידים שלומדים במגמות על-אזוריות. כמובן שיש גם חמש יחידות מתמטיקה
ה-iPad של Amitai
01:01:23
אפשר להעביר לשקף הקודם
TOLERENCE COALITION
01:02:11
אפשר לקבל הקלטה לטובת הורים שלא הספיקו ?
Hadar
01:06:09
היי גילי סאת הדר כהן רק עכשיו קיבלתי את הקישור...אתה יכול לשים אותי בחדר
Hadar
01:06:18
?
אדריאן
01:09:26
אני אנסה את חדר 3 בבקשה
Eyal Doron
01:37:19
שולחים את הטפסים במייל או פיזית למסור בבית הספר?
עורכת דין רות מיסלף טיבי
01:39:09
זה גם לתיכון? לעולים ך
Inbal
01:42:27
כמה עולה שנת לימוד?
אדריאן
01:43:16
אישור לימודי חוץ זה רק אחרי הראיון
Lya Toren
01:43:54
ביי ותודה רבה על היום הפתוח😚
איילת
01:44:37
תודה רבה, היה מצויין
TOLERENCE COALITION
01:46:05
דוד זה אני אליה
סבינה
01:46:29
מה הסיכוי להתקבל לבית הספר לילדים שעבורם בית הספר הוא לא אזורי?האם חייבים לרשום בעדיפות ראשונה?
David Abramovich
01:46:59
היי
TOLERENCE COALITION
01:47:04
הי
ido
01:47:22
ביי
מרינה
01:47:37
כמה כיתות בשכבה?
Inbal
01:54:13
האם תהיה הזדמנות לילדים שלא היו לבוא לראות יום פתוח?
רותם
02:08:47
עידו
רותם
02:09:08
יהלי
רותם
02:09:22
מה למה אתם עושים את זה
Debby Nahmod
02:13:16
מתי יהיו הראיונות?