Zoom Logo

הרצאה לציון יום השואה הבין לאומי - Shared screen with speaker view
Avigail Sharaby
06:04:02
לא שומעים
שרה קפלן
06:04:42
לא שומעים
איזנברג זהבה.
06:04:56
שומעים היטב
חוה חזן
06:05:40
שומעים חלש, אפשר בבקשה להגביר?
Jaffa Glik
06:06:14
שומעים חלש מאד
עליזה לבנון
06:06:33
אכן שומעים חלש
יוסי קליין
06:06:34
נשמע דווקא טוב
Rachel Kollender
06:06:53
אולי אפשר להגביר מעט?
Aviva Stanislawski
06:07:26
גם אבא שלי בתמנה
דורית טפרברג
06:07:29
כל אחד יכול להגביר במחשב שלו
701976
06:11:07
בבקשה אם אפשר להגביר את רמת השמע - תודה
פלישמן מיכל
06:13:11
אפשר בבקשה להגדיל את המצגת
יוסי קליין
06:13:34
את יכולה לעשות זאת בעצמך במחשב שלך
סבא וסבת
06:13:47
מצטרפת לבקשה
יוסי קליין
06:16:55
בהצגת מסך, יש קו הפרדה בין תמונה המרצה למסך. ניתן להזיז את הקו הזה כדי להגדיל את המסך
יעל ברון
06:17:22
אין התאמה בין הקול לתמונה
yael Dorfman
06:17:52
אצלי יש - אולי הבעיה בקליטה אצלך
Miriam Sharon
06:21:53
לא שומעים
שולמית יששכר
06:23:26
יש רעשי רקע
נעמי גלבר
06:25:01
כדאי שהרצה תעבור להצגת המצגת המלאה דרך הכוסית למטה.כרגע רואים בצד את כל השיקופיות.
Rivka Tucker
06:37:20
mude chalutzim = חלוצים עייפים, מעט מיואשים
yael Dorfman
06:59:21
זה מזכיר דווקא כצאן לטבח
רבקה רוזנטל
06:59:38
וגם חד גדיא
איזנברג זהבה.
07:00:10
העז מזכיר את האגדה שהובילה את הנער לא"י
איזנברג זהבה.
07:03:16
תודה על ההרצאה הנפלאה
שולמית יששכר
07:03:28
תודה רבה על ההרצאה
סבא וסבת
07:03:28
תודה רבה
נעמי גלבר
07:03:35
איקא יקרה,
Avigail Sharaby
07:03:37
היה מיוחד
עליזה לבנון
07:03:58
תודה רבה איקה
myriam merzbach
07:04:00
תודה רבה איקה. היה מעניין מאוד
פסיה קלרמן
07:04:06
הרצאה מרתקת ומעניינת.
רבקה שטינמץ
07:04:13
תודה רבה איקה
מירי הורביץ
07:04:28
תודה איקה,היה מרתק!!!
User מיכל לוי
07:04:29
היה מדהים ישר כוח
חוה חזן
07:04:34
תודה רבה רבה, היה מעשיר ומרתק
yael Dorfman
07:04:47
מצטרפת לתודות.
Avigail Sharaby
07:04:50
איקה את ממש מרתקת
ezra
07:04:52
תודה רבה על ההרצאה הנפלאה
רבקה רוזנטל
07:04:53
תודה רבה, מעורר השראה.
רבקה שטינמץ
07:04:54
היה מעניין ומרחיב את היריעה בנושא השואה
נעמי גלבר
07:05:04
איקא יקרה תודה על הצגה מיוחדת המעוררת השראה . הכל הוגש בטוב טעם ודעת נעמי גלבר
רות ואלישבע קדם
07:05:10
איך אפשר לקבל הקלטה של ההרצאה?
Avigail Sharaby
07:05:14
איך קונים את הערכה?
yael Dorfman
07:05:28
נשמח לקישור לערכה הוירטואלית
Aviva Stanislawski
07:05:29
תודה רבה. היה ממש מרומם ומעורר השראהאביבה סטניסלבסקי
צילה ארן
07:05:50
מרתק ומעורר השאה
Avigail Sharaby
07:05:52
תודה