| מפגש כיתה וירטואלי
ללא מגבלת זמן
עד 500 משתתפים בפגישה
ללא צורך בהתקנה – מזדהים ומתחילים בפגישה
משרד החינוך מעמיד את הכיתה הווירטואלית (ZOOM) לרשות עובדות ועובדי ההוראה,
לצורך ביצוע תפקידכם במסגרת עבודתכם במערכת החינוך.
השימוש במערכת כפוף להנחיות אבטחת מידע והגנה על הפרטיות , שלכם ושל התלמידים. קראו הנחיות אלה בקפידה.
הן מחייבות אתכם ובעצם השימוש במערכת הנכם מאשרים כי קראתם אותן והתחייבתם לפעול לפיהן.
ללא מגבלת זמן
עד 500 משתתפים בפגישה
ללא צורך בהתקנה – מזדהים ומתחילים בפגישה